Menü

Ankara’nın ambleminde kararsızlık…

13 Eylül 2011 - Diğer

Hitit GüneşiAnkara’nın ambleminde kararsızlık…Haberin ayrıntıları için tıklayınız.

Yılan hikâyesine dönen Ankara’nın sembolü konusunda başa dönüldü. Minareli, Atakule’li amblemin iptal edilmesinin ardından Danıştay “kedi”ye de geçit vermedi. Yargı kararıyla Ankara’da yeniden Hitit Güneşi parlayacak.

Mahkeme kararıyla iptal edilen Atakuleli-Camili amblemin ardından Gülen Ankara Kedisi’nin logo olarak kullanılmasını içeren karar muhalefetin karşı çıkmasına rağmen Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nde kabul edilince karar bir kez daha mahkemelik oldu. Avukat Rahmi Kumaş’ın, Belediye Meclisi kararıyla alınan kedili logo kararının iptal edilmesi istemiyle açtığı dava Ankara 7. İdare Mahkemesi tarafından reddedilince karar Danıştay’ın gündemine yansıdı. Davaya bakan Danıştay 8. Dairesi, Ankara 7. İdare Mahkemesi’nin kararını bozarak, Ankara’nın ambleminin Hitit Güneşi olduğuna hükmetti.

HİTİT GÜNEŞİ’NİN YÜRÜRLÜĞE GİRECEĞİ TARTIŞMASIZ

Daire, cami minareli amblemin Ankara 3. İdare Mahkemesi tarafından iptal edildiğini anımsatarak, “Gülen Ankara Kedisi’nin başkentin tanıtım logosu olarak kullanılması kararının Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nden 31 redde karşılık 59 kabul oyuyla geçtiği belirtildi. Daire, karara Ankara Valiliği’nin de olur verdiğine dikkat çekti.

İdare tarafından alınan kararların hukuka uygun kabul edildiğini belirten Daire, söz konusu işlemler için mahkemeler tarafından hukuka aykırılıklar tespit edilmesi durumunda idarenin aldığı kararların iptal edilerek hukuka uygunluk kararının ortadan kaldırıldığını belirtti.

Daire, idare tarafından alınan kararın ortadan kalkmasıyla önceki duruma dönüldüğünü bunun da iptal kararlarının geriye yürümesinin bir sonucu olduğunu kaydetti.

Kararda, “Ankara’nın amblemli olan Hitit Güneşi yerine yeni amblemin (camili-Atakule’li) belirlenmesine ilişkin Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14 Ocak 2005 günlü kararı Ankara 3. İdare Mahkemesi’nin 12 Aralık 2007 günlü kararıyla iptal edilmesiyle söz konusudur. Meclis kararının tesis edildiği andan itibaren ortadan kalkacağı ve tesis edilmesinden önceki hukuki durumun yani Hitit Güneşi’nin yürürlüğe gireceği tartışmasızdır” denildi.

ÇOĞUNLUK SAĞLANAMADI

Ankara Büyükşehir Belediye Meclis’i kararıyla Hitit Güneşi ambleminin değiştirilerek, yerine “Gülen Ankara Kedisi”nin amblem olarak belirlenmesine karar verildiğine dikkat çekilen Danıştay kararında, yapılan işlemin yeni bir amblem tespiti olmadığı belirtildi.

Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan düzenlemenin Hitit Güneşi amblemi ile Gülen Ankara Kedisinin değiştirilmesi niteliğinde olduğunu belirten Daire, uygulamaya konulan kararın 5393 sayılı Yasanın 81. maddesi uyarınca Meclis üye tam sayısının üçte iki çoğunluğu ile alınması gerektiğini ifade etti. Ankara 7. İdare Mahkemesi’nin davayı reddetmesini yerinde bulmayan Daire, kararda şöyle denildi:

“Dava konusu kararda toplantıya katılanların dahi üçte ikisinin bu yönde oy kullanmadığı görüldüğünden işlemin şekil yönünden hukuka aykırı olduğu sonucuna varılmaktadır. Bu durumda yeterli çoğunluk sağlanmadan alınan ve şekil yönünden hukuka aykırı olan dava konusu işlemin iptali gerekirken davanın reddi yolunda verilen İdare Mahkemesi kararında hukuki isabet görülmemiştir.

(Visited 34 times, 1 visits today)

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*